PTA&MEG: เราจำเป็นต้องระประเทศไทยการไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยฟรีแลนซ์ประเทศไทยต้องการฟรีแลนซ์มัดระวการบ้านังในระยะหลังของการเพิ่มขึ้นของราคาโดยรวมในห่วงโซ่อุตสาหกรรม
2023-09-24 10:55:41

เราจำเป็นต้องระมัดระวังในระยะหลังของการเพิ่มขึ้นของราคาโดยรวมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบ้าน"ใบอนุญาตทำงานของ Chen Man อยู่ที่ Zhong ผู้เสียชีวิต ซึ่งบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนั้นไม่ปกติ Chen Man และ Zhong อาศัยอยู่ด้วยกันและย้ายออกเนื่องจากปัญหาทางการเงิน เขาจากไปและย้ายกลับมาเมื่อ 2 วันก่อนเกิดเหตุ หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ทราบที่อยู่ของ Chen Man" จากข้อมูลข้างต้น ตำรวจได้ระบุ Chen Man เป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2536 เฉินม่านถูกจับกุมอย่างเป็นทางการ

(作者:ขาดงาน)