ค่าเช่าบ้าน Ziroom บางหลังเพิ่มขึ้ปรประเทศไทยวิศวกรอิสระภาคตะวันตกเฉียงเหนือะเทศไทยจะเป็น N-Track ฟรีแลนซ์ได้อย่างไรนมากกวประเทศไทยฟรีแลนซ์่า 21% หากสัญญาถูกยกเลิกคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการตกแต่ง 38,800 หยวนหรือไม่?
2023-09-24 12:18:30

ค่าเช่าบ้านZiroomบางหลังเพิ่มขึ้นมากกว่าหากสัญญาถูกยกเลิกคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการตกแต่งหยวนหรือไม่ประเทศไทยฟรีแลนซ์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม เจียและแม่ของเธอผ่านธนาคารแห่งหนึ่งขณะช็อปปิ้ง และทั้งสองตัดสินใจตรวจสอบยอดคงเหลือในบัตรเงินฝาก ในระหว่างการสอบสวนเจ้าหน้าที่ธนาคารพบว่ากระดาษใบเสร็จรับเงินเงินฝากไม่มีเครื่องหมายป้องกันการปลอมแปลงและไม่มีตราประทับของเจ้าหน้าที่จัดการที่ด้านหลังยืนยันว่าเป็นของปลอม ธนาคารได้โทรแจ้งตำรวจทันที หลังจากที่ตำรวจทราบสถานการณ์จากเจียและแม่ของเขา พวกเขาก็เรียกจางไปที่หน่วยงานความมั่นคงสาธารณะเพื่อซักถาม และเรื่องก็กระจ่างขึ้น

(作者:วิธีทำเงิน)