"RELX" สูญเสฟรีแลนซ์เรียบร้อยียเงินไป 5 หมื่นล้านความพิการทางพัฒนาการ การบ้าน ความหงุดหงิดหยวนความบกพร่องทางพัฒนาการ การบ้าน อารมณ์ฉุนเฉียว
2023-09-24 10:45:07

จางทำงานในต่างประเทศและไม่มีฐานะทางการเงินดี และพ่อแม่ของเขาในชนบทไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้มากนัก ด้วยความสิ้นหวัง เขาได้รับ "แรงบันดาลใจ" จากโฆษณาเล็กๆ ริมถนน และออกใบรับรองเงินฝากธนาคารปลอมมูลค่าหน้า 100,สูญเสียเงินไปหมื่นล้านหยวนฟรีแลนซ์เรียบร้อย000 หยวน แล้วมอบให้แม่ของเจีย ในไม่ช้า จางและเจียก็จัดงานแต่งงานที่ซิงซาน

(作者:ขาดงาน)